top of page
1_edited_edited_edited.jpg

FORTBILDNING

Vi önskar ge våra kunder mer än bara ett laboratorieprotokoll. Vi vill även förmedla kunskap, insikt och förståelse av geotekniska laboratorie-undersökningar och val av dimensionerande värden.

Omfattning, indata, utförande och utvärdering påverkar i allra högsta grad resultaten av laboratorieanalyser och de värden som erhålls. Det är därför viktigt att dessa är väl genomtänkta och utförs på rätt sätt. Likaså är det viktigt med hög provkvalitet och att en bedömning av rimlighet och värdering med hjälp av empiriska korrelationer görs.

 

För att knyta ihop laboratorieundersökningar med geoteknisk projektering erbjuder vi våra kunder skräddarsydda kurser.

Exempel på kurser som vi genomfört är:

 • Utförande och utvärdering av rutinanalyser

 • Utförande och utvärdering av CRS-, skjuv- och stegvisa ödometerförsök inkl empiri och provkvalitet

 • Jordartskännedom - klassificeringsprinciper, tumregler m m inkl "klämma och känna" på olika jordarter

 • Stabilisering av jord - bindemedel, inblandning, planering och utvärdering inkl teknikutveckling inom området.

 

Hör gärna av dig till oss om du önskar en skräddarsydd kurs inom laboratorieprovning.

LITTERATUR

Nedan ger vi tips om värdefulla publikationer som omfattar planering, utförande och utvärdering av geotekniska laboratorieundersökningar samt parametrarval, empiri, provkvalitet m m.

JORDS GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER

 • SGI Info 1 - Jords egenskaper - Länk

 • SGF Rapport 1:2016 - Jordarternas indelning och benämning - Länk

 • Hansbo, S. (1975) - Jordmateriallära. AWE/Gebers, 218 s, Stockholm.

 • SGF Notat 1:2018 - Konflytgränsen - Länk

ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET

 • SGI Info 3 - Skjuvhållfasthet - Länk

 • SGF Rapport 1:2017 - Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet i lera - Länk

 • SGF Notat 2:2018 - Fallkonförsöket - Länk

 • Trafikverket Delrapport 4 - Rekommendationer för val av odränerad skjuvhållfasthet - Länk

 

 • Artikel "Back to basics - Vad är odränerad skjuvhållfasthet" i B&T 1/2011 - Länk

DIREKTA SKJUVFÖRSÖK

 • SGF Notat 2:2004 Direkta skjuvförsök - En vägledning - Länk

 • Bjerrum, L. & Landva, A. (1996) - Direct simple shear tests on Nowegian quick clay. Géotechnique, London, 16(1), 1-20.

 • Dyvik et al. (1987) - Comparison of truly undrained and constant volume direct simple shear tests. Géotechnique, Vol.37, No.1, pp. 3-10.

TRIAXIALFÖRSÖK

 • SGF Rapport 2:2012 Triaxialförsök - En vägledning - Länk

 • SGF E-learning Triaxialförsök - Länk

 • Head, K. H. (1986). Manual of Soil Laboratory Testing, vol. 3, Effective stress tests. Pentech Press, London.

 • Westerberg, B. (1995). Lerors mekaniska egenskaper. Licentiatuppsats, 1995:02L, Luleå tekniska universitet.

 • Holmén, M. (2003). Advanced triaxial testing of clay till. Licentiatuppsats, Lunds tekniska högskola, LUTVDG/TVGT-1012.

 • Berre, T. (1981). Triaxial testing at the Norwegian Geotechnical Institute, nr 134, Norges geotekniske institutt, Oslo.

ARTIKLAR DÄR LABMIND VARIT INVOLVERADE

 • Hov, S. & Larsson, S. (2023) - Strength and Stifness Properties of Laboratory‑Improved Soft Swedish Clays - Länk

 • Hov et al. (2023) - Investigating strength development over time of industrial by-products using the resonance column free-free technique - Länk

 • Hov, S. & Gaharia, D. (2023) - Geotechnical characterization of index and deformation properties of Stockholm clays - Länk

rapport.jpg
rapport2.jpg

ÖDOMETERFÖRSÖK (CRS OCH STEGVIS)

 • SGF Laboratorieanvisningar Del 10 (1985) - Länk

 • Sällfors, G. (1975) - Preconsolidation pressure of soft high-plastic clays, PhD Thesis, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

 • Sandbækken, G. et al (1986) - Oedometer testing at the Norwegian Geotechnical Institute. Consolidation of soils: testing and evaluation: a symposium. ASTM, Special Technical Publication, 892, pp. 329-353.

JORDMEKANIK

 • Muir Wood, D. (1990). Soil behaviour and critical state soil mechanics, Cambridge University Press, 1991 (rev.), 462 s, Cambridge.

 • Sällfors, G. (1996). Geoteknik - Jordmateriallära och jordmekanik, 140 s, Chalmers tekniska högskola - Länk

PROVTAGNING

 • SGF Rapport 1:2009 - Metodbeskrivning för provtagning med standardkolvprovtagare - Länk

 • Checklista för provtagning (SGF:s Laboratoriekommitté) - Länk

 • Kortfattad information om kolvprovtagning (SGF:s Fält- och Laboratoriekommittéer) - Länk

STABILISERING AV JORD

 • Svensk Djupstabilisering Rapport 17 - Länk

 • Samtliga rapporter och arbetsrapporter från Svensk Djupstabilisering finns tillgängliga på Statens Geotekniska Insituts webbsida - Länk

Litteraturlistan uppdateras då och då.

Vill ni ha tips på ytterligare tekniska och vetenskapliga publikationer angående laboratorieprovning eller jordmekanik är ni välkommen att höra av er.

 

Vid generell sökning av litteratur rekommenderar vi den världsunika tjänsten vid Statens Geotekniska Instituts Bibliotek, SGI Line - Länk.

bottom of page