top of page

PRISLISTA

Prislista gäller from. 2024-01-01.

VILL DU UPPSKATTA KOSTNADERNA FÖR LABORATORIEFÖRSÖKEN? LADDA NER VÅR EXCEL HÄR:

KLASSIFIKATION & RUTINANALYSER

Okulär jordartsbenämning - 275 kr

(inkl materialtyp och tjälfarlighetsklass)

Rutin skruvprover - 800 kr

(benämning, vattenkvot, konflytgräns)
 

Rutin skruvprover CPT-korrigering - 1 000 kr

(benämning, vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet)

 

Rutin torrskorpa -  500 kr

(benämning, vattenkvot)
 

Rutin torvprover - 650 kr

(benämning, humifieringsgrad, vattenkvot)


Rutin kolvprov -  1 200 kr

(50 mm, benämning, vattenkvot, konflytgräns,

skrymdensitet samt fallkonförsök intakt och omrört)

Rutin kolvprov  + skjuvstansförsök -  1 700 kr

(50 mm, benämning, vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet, 
fallkonförsök intakt och omrört samt skjuvstansförsök)

Rutin kolvprov, silt/torrskorpa -  1 050 kr

(50 mm, benämning, vattenkvot, skrymdensitet
samt fallkonförsök intakt)


Rutin kolvprov, friktionsjord - 750 kr
(50 mm, benämning, vattenkvot, konflytgräns samt skrymdensitet)

DEFORMATIONS- & HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Skjuvstansförsök - 600 kr

CRS-försök 50 mm-prover - 2 800 kr
 

Direkta skjuvförsök - 3 200 kr

 

Triaxialförsök, odränerat - 9 500 kr

(aktivt/passivt)

Triaxialförsök, dränerat -  22 000 kr

(aktivt/passivt, upp till 15 dygn)

Stegvis ödometerförsök - 3 500 kr

(grundpris för montering och 5 laststeg)

 - tillägg per laststeg/dygn - 600 kr

Enaxligt tryckförsök - 800 kr

SPECIALFÖRSÖK

Svällningsbenägenhet hos lera - 6 000 kr

(NTH-metoden, med ekvivalent konsolideringstryck)

Rutin kolvprov 60 mm - 1 750 kr

(benämning, vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet

samt fallkonförsök intakt och omrört)

CRS-försök på kolvprover 60 mm -  3 500 kr

(trimmade till 50 mm)

STABILISERING AV JORD

Paketpris stabilisering av lera -  5 500 kr

(4 provkroppar och 2 härdningstider)
 

Rutin stabiliserat material -  1 000 kr

(vattenkvot, skrymdensitet och enaxligt tryckförsök)

Seismisk mätning av p-vågshastighet - 250 kr

(per mättillfälle/prov)

Tryckning av borrkärnor - 1 000 kr

(Enl. ISO 17892-07 eller SS-EN 12390-3.)

Paketpris stabilisering av torv -  7 000 kr

(4 provkroppar och 2 härdningstider)

ÖVRIGA ANALYSER

Tvättsiktning - 1 700 kr

Sedimentationsanalys - 2 200 kr

(hydrometermetoden)

Vattenkvot -  250 kr
 

Konflytgräns - 500 kr

(enpunktsbestämning)

 

Plasticitetsgräns -  1 300 kr

Skrymdensitet - 250 kr
(skruvprov/kolvprov)
 

Humifieringsgrad enl von Post - 150 kr
 

Fallkonförsök ostört prov - 300 kr
 

Fallkonförsök omrört prov - 450 kr

 

Glödgningsförlust - 750 kr
 

 


ÖVRIGT

Timpris, extra provberedning, trimning av blockprover, upprättande av laboratorierapport etc. - 1 200 kr

Transport av provtagningsutrustning och jordprover - 350 kr

Lagring av prover i 6 mån*. Pris per nivå för kolvprover & per förvaringslåda för skruvprover - 150 kr

Saknar du någon analys? Kontakta oss på info@labmind.se, vi erbjuder fler analyser än de som finns ovan.

Samtliga angivna priser är exkl. moms.

ALLMÄNNA VILLKOR

För beställning, ta gärna direktkontakt med oss.​

För att kunna erbjuda kunder hög kvalitet och snabb leverans önskas att laboratorieundersökningar bokas in i god tid innan leverans av prover sker. Förslagsvis görs detta i samband med inbokning av resurser för provtagning i fält.

Önskad information är ungefärligt leveransdatum,

typ av försök och ungefärliga antal.

Kunden ansvarar för försiktig provtagning, hantering, förvaring och transport av prover tills de lämnats över till oss. Rekommendation och checklistor för detta

finns att erhålla från Svenska Geotekniska Föreningens Laboratoriekommitté eller från oss.

LabMind förbehåller sig rätten att använda laboratorieresultat för interna utvecklingsprojekt och vetenskapliga undersökningar. I de fall data används i publicerat material ska den vara anonymiserad och inte gå att spåra till varken projekt, provtagare eller kund.

Vid hantering av förorenade prover tillkommer en kostnad på 1 200 kr/tim för särskild hantering och/eller rengöring av utrustning. Provmaterial som är miljöfarligt skickas för destruktion på beställarens bekostnad om inget annat avtalats. Kunden är skyldig att anmäla eventuella föroreningar i förväg.

Kostnadstillägg kan tillkomma för högsensitiva prover när beställd analys kräver väsentligt mer tid än vanligt.

För uppdrag gäller ABK 09. LabMind AB:s samman-lagda skadeståndsskyldighet är begränsad till

arvodets storlek, dock högst till 120 basbelopp

(ABK 09 kapitel 5 § 3).

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Resultat levereras per e-post eller via annan digital metod. Prv-filer bifogas för resultat från rutinprovning.

*Prover sparas 3 månader från ankomstdatum utan extra kostnad, om inget annat avtalats.

bottom of page