top of page

PRISLISTA

Prislista gäller from. 2023-04-01.

VILL DU UPPSKATTA KOSTNADERNA FÖR LABORATORIEFÖRSÖKEN? LADDA NER VÅR EXCEL HÄR:

RUTINANALYSER

Rutin kolvprov 50 mm (benämning, vattenkvot,

konflytgräns, skrymdensitet samt fallkonförsök intakt och omrört) 1 100 kr
 

Rutin kolvprov 60 mm (benämning, vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet samt fallkonförsök intakt och omrört) 1 500 kr

Rutin skruvprover (benämning, vattenkvot, konflytgräns) 700 kr
 

Rutin skruvprover CPT-korrigering (benämning, vattenkvot, konflytgräns, skrymdensitet) 900 kr

 

Rutin torrskorpa (benämning, vattenkvot) 450 kr
 

Rutin torvprover (benämning, humifieringsgrad, vattenkvot) 600 kr

 

DEFORMATIONS- & HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

CRS-försök 50 mm-prover 2 500 kr
 

CRS-försök på kolvprover trimmade till 50 mm från 60 mm 3 200 kr

Stegvis ödometerförsök, grundpris för montering

och 5 laststeg 3 000 kr
 

Stegvis ödometerförsök, tillägg per laststeg 600 kr

 

Stegvis ödometerförsök, extra tillägg för förlängt laststeg (48 h) 400 kr
 

Direkta skjuvförsök 2 900 kr

 

Triaxialförsök, aktivt/passivt, odränerat 9 500 kr

Triaxialförsök, aktivt/passivt, dränerat 18 000 kr

 

SPECIALFÖRSÖK

Svällningsbenägenhet med ekvivalent konsolideringstryck (NTH-metoden) 5 500 kr

Konflytgräns, enpunktbestämning med bortsiktning av korn > 0,4 mm 800 kr

 

Konflytgräns, flerpunktbestämning 1 200 kr

Krympgräns 750 kr

Kompaktdensitet 1 050 kr

STABILISERING AV JORD

Paketpris stabilisering av jord med 4 provkroppar och 2 härdningstider 4 900 kr

Seismisk mätning av p-vågshastighet 300 kr

Inblandning av stabiliseringsmedel 1 000 kr
 

Inpackning i hylsa 250 kr
 

Rutin stabiliserat material (vattenkvot, skrymdensitet och enaxligt tryckförsök) 900 kr

ÖVRIGA ANALYSER

Okulär jordartsbenämning inkl materialtyp och tjälfarlighetsklass 250 kr
 

Tvättsiktning 1 500 kr

Sedimentationsanalys, hydrometermetoden 2 000 kr

Vattenkvot 220 kr
 

Konflytgräns, enpunktbestämning 450 kr

 

Plasticitetsgräns 1 100 kr

Skrymdensitet kolvprov 220 kr
 

Skrymdensitet skruvprover 220 kr
 

Humifieringsgrad enl von Post 150 kr
 

Fallkonförsök ostört prov 300 kr
 

Fallkonförsök omrört prov 400 kr
 

Enaxligt tryckförsök 700 kr

 


ÖVRIGT

Timpris, extra provberedning, trimning av blockprover, upprättande av laboratorierapport etc. 1 100 kr

Transport av provtagningsutrustning och jordprover 350 kr

Lagring av prover i 6 månader*. Pris per nivå för kolvprover & per förvaringslåda för skruvprover 100 kr

Samtliga angivna priser är exkl. moms.

ALLMÄNNA VILLKOR

För beställning, ta gärna direktkontakt med oss.​

För att kunna erbjuda kunder hög kvalitet och snabb leverans önskas att laboratorieundersökningar bokas in i god tid innan leverans av prover sker. Förslagsvis görs detta i samband med inbokning av resurser för provtagning i fält.

Önskad information är ungefärligt leveransdatum,

typ av försök och ungefärliga antal.

Kunden ansvarar för försiktig provtagning, hantering, förvaring och transport av prover tills de lämnats över till oss. Rekommendation och checklistor för detta

finns att erhålla från Svenska Geotekniska Föreningens Laboratoriekommitté eller från oss.

*Prover sparas 3 månader från ankomstdatum utan extra kostnad, om inget annat avtalats.

Vid hantering av förorenade prover tillkommer en kostnad på 1 100 kr/tim för särskild hantering och/eller rengöring av utrustning. Provmaterial som är miljöfarligt skickas för destruktion på beställarens bekostnad om inget annat avtalats. Kunden är skyldig att anmäla eventuella föroreningar i förväg.

Kostnadstillägg kan tillkomma för högsensitiva prover när beställd analys kräver väsentligt mer tid än vanligt.

För uppdrag gäller ABK 09. LabMind AB:s samman-lagda skadeståndsskyldighet är begränsad till

arvodets storlek, dock högst till 120 basbelopp

(ABK 09 kapitel 5 § 3).

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Resultat levereras per e-post och på begäran per brev. Prv-filer bifogas för resultat från rutinprovning.

bottom of page