top of page
Kolvtuber_och_lådor.JPG

PROVTAGNING OCH PROVKVALITET

INTRODUKTION

Av största betydelse för laboratorieprovning av lera är så hög provkvalitet som möjligt. Vi har därför här samlat en del av våra erfarenheter om provtagning, provhantering och transport som vi hoppas kommer till nytta.

 

Nedan beskriver vi också några detaljer kring hur vi hanterar och förvarar inkomna prover i laboratoriet. Vi har här fokuserat på "ostörda" intakt jordprover tagna med exempelvis kolvprovtagare.

PROVTAGNING

Det är särskilt viktigt att känna till lokala förhållanden för att kunna ta hänsyn till den typ av lera som ska provtas. Försiktighet och noggranhet är alltid viktig, men för Mälardalslera särskilt krävs stor uppmärksamhet till förekomst av silt- och sand. Normalt är Mälardalslera siltig mot djupet med varierande förekomst av silt- och sandskikt. Dessa kan störa prover.

Att tänka på:

  • Planering och löpande kommunikation mellan fältpersonal och handläggare för att kunna justera program (ex. provtagningsdjup, antal prover etc.).

  • Typ av provtagare - vår erfarenhet av 50 mm standardkolvprovtagaren är att StII generellt ger högre kvalitet jämfört med StI. StII finns även med 60 mm innerdiameter. Blockprovtagare finns även tillgängliga - fråga oss om ni funderar på detta.

  • Detaljer i utförande - undvika slutarbleck, öka hellre väntetiden innan uppdragning och använd stor försiktighet vid uttryckning och separering av provhylsorna ur provtagaren.

DOKUMENT

All provtagning utförs enligt SGF:s "Fälthandbok" (Rapport 1:2013) och SGF:s "Metodbeskrivning för provtagning med standardkolvprovtagare" (Rapport 1:2009):

  • SGF Rapport 1:2009 - Metodbeskrivning för provtagning med standardkolvprovtagare - Länk

  • Checklista för provtagning (SGF:s Laboratoriekommitté) - Länk

  • Kortfattad information om kolvprovtagning (SGF:s Fält- och Laboratoriekommittéer) - Länk

Photo 2018-12-18, 08 37 07.jpg

PROVLÅDOR

Vi har ett stort antal kolvlådor, tuber, mellanlägg och lock för 50 mm-prover passande till StI och StII som fältpersonal är välkomna att hämta innan provtagning, alternativt meddelar ni oss så att vår budfirma kan köra ut kolvlådorna. Vi har även ett mindre antal tuber för StII 60 mm-prover.

TRANSPORT

Vi är behälpliga med transport av prover från fält till vårt laboratorium. Ta kontakt med oss någon dag innan så sköter vår budfirma transporten på ett säkert sätt. Budfirman har stor vana att hantera och transportera jordprover.

PROVHANTERING I LABORATORIET

INTRODUKTION

För att säkerställa en provhantering i allra högsta klass har vi på LabMind lagt ned mycket tid och resurser på att utveckla utrustning och arbetsmetodik i vårt laboratorium.

Vårt mål är att kombinera ett noggrant hantverk med toppmodern utrustning och jordmekanisk kunskap för att kunna utföra försök med hög kvalitet.

Vi tar emot prover från standardkolv-provtagaren StI/II med 50 mm provdiamter samt den större 60 mm-versionen av StII. Vi tar även emot större blockprover i olika storlekar.

PROVDIMENSIONER I AVANCERADE FÖRSÖK

Prover kan trimmas eller stansar ut på ett kontrollerat sätt i laboratoriet till önskade provdimensioner, exempelvis till 50 mm för "standard"-försök så som CRS, skjuv- eller triaxialförsök. CRS-försök med 45 mm diameter är under utveckling. För triaxialförsök använder vi provdiamter 38 respektive 50 mm. En stor fördel att trimma eller stansa ur ett mindre prov är att man undviker den oftast mer störda ytterdelen som även kan ha torkat ut eller oxiderat.

Prover trycks ut och trimmas eller stansas ut i vår specialbyggda provuttryckare i rumstemperatur eller i vårt klimatrum som håller ca 7 grader och en hög luftfuktighet (RH > 60-70 %).

SPECIALUTRUSTNING

Vi har egentillverkad utrustning för att ostört placera prover i apparater, exempelvis i triaxialapparaten där stora störningar kan uppstå vid provhantering och installation. Installationen gör vi i klimatrummet för att minimera störningar i form av temperaturpåverkan och uttorkning.

Vi har även utrustning för att trimma ut vertikalt stående prover för att kunna utföra provning av jordegenskaper i horisontell riktning, exempelvis förkonsolideringstryck eller permeabilitet.

Photo 2018-12-18, 08 37 07.jpg

Byt ut ovan bild, ersätt med tre bilder, exempelvis:

- provuttryckare med utstansning till 38 mm

- trimning horisontella prov

- närbild på triaxmontering

- trimningsapparat där provet "skivas"

Informationen på denna sida uppdateras då och då.

Vill ni ha mer information om provtagning, provkvalitet och vår provhantering i laboratoriet är ni välkomna att höra av er. Ni är också varmt välkomna till vår laboratorium så att vi kan berätta mer.

bottom of page